Jak zmontować budynek prefabrykowany

Do realizacji budynku przystępuje się po jego geodezyjnym wytyczeniu w terenie.

W pierwszej kolejności zdejmuje się warstwę urodzajną gruntu. Następnie pogłębia się wykop o grubość podsypki piaskowej i izolacji poziomej pod płytą. W miejscach wyznaczonych na usytuowanie stóp fundamentowych [fig.1], wykonuje się wykopy jamiste. Po wyrównaniu dna wykopów i ułożeniu oraz zagęszczeniu warstwy piasku, przystępuje się do montażu prefabrykowanych stóp fundamentowych. Następnie wyrównuje się piaskiem teren wokół stóp żelbetowych i układa się warstwę izolacji poziomej ze styropianu. Z kolei na stopach układa się warstwę poślizgową wykonaną z papy bez piaskowej, a następnie całość izolacji przykrywa się folią budowlaną. Na tak przygotowanej powierzchni układu się elementy prefabrykowane [fig.2], płyty fundamentowej. W miejscach przewidzianych w projekcie na ruszt żelbetowy[ fig. 8], układa się zbrojenie, po czym betonuje. Do zbrojenia wypuszczonego z rusztu w miejscu łączenia prefabrykowanych ścian parteru, dowiązuje się zbrojenie slupów monolitycznych. Na wcześniej osadzone śruby rektyfikacyjne zakłada się nakrętki i podkładki.

Z kolei przystępuje się do montażu prefabrykowanych elementów ściennych [fig. 5]. Po zmontowaniu ścian i zabetonowaniu ich połączeń można przystąpić do montażu prefabrykowanych ścianek działowych [fig. 17] oraz elementów prefabrykowanych biegu schodowego [fig. 20]. Następnie przystępuje się do montażu prefabrykowanych elementów stropu między kondygnacyjnego [fig. 3]. Po zakończeniu montażu betonuje się węzły połączeniowe i dowiązuje zbrojenie słupów narożnikowych [fig. 5], ścian kolejnej kondygnacji. Z kolei przystępuje się do montażu prefabrykowanych elementów ścian, a po zabetonowaniu węzłów, można rozpocząć montaż porubrykowanych ścianek działowych [fig. 17]. Po zmontowaniu, których można rozpocząć montaż prefabrykowanych płyt podłogowych [fig. 16]. Następnie przystępuje się do montażu prefabrykowanych elementów dachu [fig. 4].

Po zabetonowaniu węzłów i osadzeniu na śrubach rektyfikacyjnych stalowych elementów montażowych [fig 21], przystępuje się do zawieszenia panwiowych elementów elewacyjnych [fig.6].

Kolejnym etapem montażu budynku jest zamontowanie panwiowych elementów dachowych [fig. 7].

Następnie należy uszczelnić złącza poziome i pionowe płyt elewacyjnych i dachowych. Ostatnim elementem montażu jest założenie prefabrykowanych okiennic termoizolacyjnych [fig. 21].

Po zakończeniu montażu można przystąpić do robót wykończeniowych, których zakres został ograniczony do między innymi natryskowego malowania ścian wewnętrznych, zewnętrznych, sufitów oraz dachu.