System XXII wieku

Technologia XXII, to technologia realizacji budynków zeroenergetycznych i pasywnych+ proponowanych przez naszą firmę.

W budynkach zeroenergetycznych energia wytwarzana jest lokalnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitego jej zużycia.

Proponowany przez nas system jest próbą spojrzenia wstecz, do czasów, gdy człowiek żył w pełnej symbiozie z otaczającą go naturą. Budynek może być zrealizowany na pustyni, czy też w środku lasu. Nie potrzebuje przyłączy wody, gazu, prądu, kanalizacji. Jest samowystarczalny. Podstawą jego funkcjonowania są otaczające go siły przyrody.

Wymiary elementów i budynków oparte są na idei złotego podziału, którą można dostrzec w praktycznie każdym elemencie przyrody. Zasadom złotego podziału odpowiada zarówno stosunek długości gałązki drzewa do długości jego konara, jak również proporcje ludzkiego ciała. Przyjęto moduł projektowy równy 0,618m, który stanowi odwrotność złotej liczby.