Elastyczność

W domach szkieletowych , nawet jeśli mówimy o standardowych modelach, to klient decyduje o funkcjach pomieszczeń, ich rozmieszczeniu, czy gabarytach w procesie "indywidualizacji" projektu uzgadniane są z nim wszystkie istotne elementy architektury domu (m.in. usytuowanie i wielkość okien, położenie ścian i drzwi  wewnętrznych, wykusze, "ogrody zimowe", lukarna , balkony, itp.) i dopiero gdy dom nabierze oczekiwanych przez inwestora kształtów poddawany jest ostatecznej wycenie w fabryce.